5 czerwca 2009

KONKURS na projekt znaku graficznego (logo) Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Politechnice Wrocławskiej

kategoria: logo
nagroda: 2000 zl
termin: 26 czerwca 2009 rKomisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" przy Politechnice Wrocławskiej ogłasza konkurs na logo, którego celem jest wyłonienie takiego projektu znaku graficznego Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Politechnice Wrocławskiej, który będzie skrótem myślowym, nawiązującym do obu instytucji - Politechniki Wrocławskiej i "Solidarności".

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany przede wszystkim do artystów plastyków
i studentów szkół plastycznych, ale także do amatorów. Do Konkursu mogą przystąpić osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, indywidualnie lub zespołowo.

Wyniki konkursu i najlepsze prace zostaną opublikowane na stronie internetowej KomisjiZakładowej NSZZ "Solidarność" www.nszz.pwr.wroc.pl 10 lipca 2009 roku.
Autor najlepszego znaku graficznego otrzyma nagrodę 2 tys. zł brutto.

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www