16 czerwca 2009

Konkurs na opracowanie logo Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

kategoria: logo
nagroda: 2000 zl
termin: 6 października 2009 r.W związku z przekształceniem z dniem 1 lipca 2009 roku Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej w Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej Rada Wydziału ogłasza
konkurs na logo Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

Wybrane w konkursie logo Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki będzie wykorzystywane do promocji i prezentacji graficznej Wydziału Budownictwa i Architektury, a także zostanie wykorzystanie przy tworzeniu systemu identyfikacji Wydziału oraz do opracowania na jego podstawie insygnium dziekańskiego.

Logo powinno działać jako symbol, być rozpoznawalne i łatwe do zapamiętywania, a także identyfikować Wydział Budownictwa i Architektury jako jednostkę akademicką prowadzącą kształcenie na dwóch kierunkach studiów (budownictwo, architektura i urbanistyka)

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich zainteresowanych. Udział w konkursie jest bezpłatny. Zakres opracowania, zasady uczestnictwa i inne istotne kwestie określa regulamin konkursu.


Regulamin

źródło: www