13 czerwca 2009

Konkurs na logo „Najlepszy produkt turystyczny Pomorza Środkowego”

kategoria: logo
nagroda: 750 zl
termin: 30 października 2009 r.Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Pomorza Środkowego ogłasza konkurs na wykonanie logo promocyjnego „Najlepszy produkt turystyczny Pomorza Środkowego”. Celem konkursu jest wykreowanie znaku graficznego, który zostanie wykorzystany do identyfikacji i promocji konkursu na najlepszy produkt turystyczny Pomorza Środkowego oraz jego laureatów, w szczególności poprzez umieszczanie logo w regulaminie, na kartach zgłoszenia do konkursu, drukach promocyjnych wydawanych przez Stowarzyszenie oraz do promocji konkursu i jego laureatów w Internecie i innych mediach.

Konkurs ma charakter otwarty - adresowany jest do wszystkich twórców, w szczególności: studentów bądź absolwentów wyższych uczelni artystycznych, uczelni technicznych oraz pracowników agencji reklamowych i projektowania graficznego. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić nie więcej niż dwie prace konkursowe.

Projekty należy nadsyłać lub składać osobiście do dnia 3 lipca 2009r. , ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do dnia 15 lipca 2009r. (
/edit/ Termin nadsyłania zgłoszeń przedłużony )W wyniku postępowania konkursowego Komisja przyznaje nagrodę główną pieniężną w wysokości 750 zł.
Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie konkursu.

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www