26 kwietnia 2009

21 Biennale Plakatu Polskiego Katowice 2009

kategoria: plakat
nagroda: medale
termin: 15.05.2009 rIstotę współczesnej reklamy stanowi hasło reklamowe a obraz ( najczęściej realistyczna fotografia ) jest jedynie ilustracją. To całkowite przeciwieństwo plakatu artystycznego, w którym właśnie warstwa wizualna odgrywa najistotniejszą rolę w przekazie treści. Zagrożonemu istnieniu plakatu artystycznego w Polsce przyszli w sukurs miłośnicy i kolekcjonerzy plakatów, którzy niejednokrotnie nie tylko gromadzili już istniejące tytuły lecz także walnie przyczyniali się do wydawania nowych. Podobne funkcje przejęły galerie i muzea. Kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu prezentująca twórczość artystów uprawiających sztukę plakatu. Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach jest najstarszym konkursem w dziedzinie sztuki plakatowej, najważniejszym spotkaniem artystów uprawiających sztukę plakatu. Zaistniało w 1965 roku, o rok wyprzedziło Międzynarodowe Biennale Plakatu w Warszawie i inne międzynarodowe konfrontacje plakatu na świecie.

Ranga wystawy spowodowała, że Galeria Sztuki Współczesnej BWA stała się znaczącą instytucją kulturotwórczą. Pokłosiem konkursu jest wystawa, na której prezentowane są wybranych artystów. Są wśród nich prace artystów uznanych, jak i najmłodszych, debiutujących. Zgromadzone plakaty cechuje różnorodność tematyczna i warsztatowa.

Jury uhonoruje autorów najwybitniejszych plakatów nagrodami: Grand Prix, Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem oraz wyróżnieniami honorowymi, a także przyzna nagrodę za szczególny wkład w rozwój sztuki plakatowej w Polsce.

do pobrania:
Regulamin
Karta Zgłoszeniowa

źródło: www